Wie zijn wij

Het “ Christelijk Gemengd Koor Immanuel “ – Bennekom is opgericht op 23 september 1952 met als doel om het evangelie uit te dragen door het zingen van geestelijke liederen.
In het repertoire, dat we zingen mogen we iets van God’s grote liefde voor mensen laten doorklinken. Zo kunnen mensen geraakt worden door- en voor het Evangelie, de blijde boodschap.
Geweldig is het om zo God te mogen loven en Zijn naam groot te maken. God, die ons een stem heeft gegeven om te zingen en te getuigen van Zijn grote liefde.
Dit alles gebeurt onder de enthousiaste en bezielende leiding van onze dirigent Adriaan Bruinink. Maar ook een dirigent, die door zijn optreden ervoor zorgt dat we met veel plezier lid zijn van het koor.
“Christelijk Gemengd Koor Immanuel is een koor met een grote saamhorigheid. En dat is een goede zaak ! Een goede sfeer en onderlinge band is belangrijk om goed te kunnen samenwerken. In voor – en tegenspoed wordt er met elkaar meegeleefd. Tijdens de repetitieavonden wordt er met overgave en plezier gezongen. Ik ga dan ook elke week met veel plezier naar Bennekom” , tot zo ver de uitspraak van onze dirigent.
Naast de wekelijkse repetities, gehouden in het Kerkheem, treden we ook regelmatig op. Zo zingen we in verzorgings – en verpleeghuizen, iets dat erg gewaardeerd wordt, of zingen we samen met de andere koren van onze dirigent. Een hoogtepunt is het jaarlijks terugkerend Kerstconcert in Bennekom. Medewerking aan CD opnamen is al veel voorgekomen in de afgelopen jaren, waardoor u blijvend kan genieten van ons koor.
Al met al ben ik als voorzitter trots om leiding te mogen geven aan dit koor, zodat we ook in de komende jaren kunnen blijven groeien. Juist in deze tijd hebben gemengde koren het moeilijk m.b.t. de bezetting om die op peil te houden, want door vergrijzing nemen veel koren in ledental af. Mensen komen en mensen zullen gaan, daarom nodig ik u van harte uit om met ons mee te doen. Kom eens vrijblijvend op een van onze repetitieavonden om zo een indruk te krijgen van ons koor en ik garandeer u …… u komt weer terug !
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden. Mag ik eindigen met de wens, dat we ook de komende jaren het Evangelie zingend mogen blijven uitdragen naar mensen om ons heen. Laten we met elkaar daarvoor zorgen, daarom …… doe met ons mee ! Ik hoop u te mogen begroeten op een van onze avonden.

Jan van Schaik, voorzitter Christelijk Gemengd Koor Immanuel – Bennekom.