Home

Welkom op de website van het Christelijk Gemengd Koor Immanuel te Bennekom. Wij zijn een groep enthousiaste zangers die naast het zingen ook de saamhorigheid erg belangrijk vinden.

Elke donderdagavond oefenen we van 20:00 tot 22:00 uur, onder leiding van dirigent  Ali Hendriksen, in  Het Kerkheem te Bennekom, Kerkhoflaan 34, 6721 EZ Bennekom.

We zingen in verzorgings- of verpleeghuis en geven met feestdagen een uitvoering in Bennekom of in een kerk in de regio. We doen dit ook wel met andere koren.

Ook  verlenen we medewerking aan bijzondere avonden georganiseerd door diverse stichtingen, mits het in overeenstemming is met onze doelstelling.

Het is voor goed instuderen van de liederen belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk wekelijks aanwezig is.

Jaarlijks is er in het voorjaar een ledenvergadering, waarin het wel en wee van ons koor wordt besproken en waarin de bestuursverkiezingen plaatsvinden. Op deze avond wordt ook het financieel- en jaarverslag uitgedeeld.

De contributie bedraagt € 15,00 per maand, voor nieuwe leden is de eerste maand altijd gratis.

De koormeester regelt de plaatsen waar iedereen moet gaan staan of zitten tijdens een concert.

De muziekcommissie zorgt ervoor (in overleg met de dirigent) dat de benodigde muziek wordt uitgezocht cq gekocht en aan de koorleden wordt uitgedeeld. Wij begroeten graag nieuwe leden.