Agenda

Helaas moeten wij u mededelen dat het koot Immanuel moest stoppen.

we kregen het bestuur niet meer rond, en het ledental riep erg terug.

We danken God dat hij dit koor 71 jaar heeft gezegend met zingen van liederen.

Namens het bestuur.