Agenda

Welkom elke donderdag om 20.00 tot 22.00 uur in kerkheem achter de oude kerk in Bennekom.

De vakantie is weer voorbij en gaan weer beginne met de repetities

                                         op Donderdag 5 September.                                                                             

21 December kerstuitvoering oude kerk Bennekom. Aanvang 19.30.

Alles naar Jakobus 4: 15   “Als de Heere wil en wij leven”